Industri

Vi har flere av Oslos største entreprenører som kunder. Som resultat må vi ha tilgjengelige stillaser og et godt logistikksystem for å kunne håndtere en varierende og til tider stor pågang. Videre har vi innarbeidede rutiner for å ivareta HMS på en god og tilfredsstillende måte. Vi har hatt stillaser på mange offentlige prosjekter hvor byggherren har stilt meget høye krav til HMS noe vi har etterfulgt og fått gode skussmål for.

Med rundt 100.000 kvm tungstillas er vi godt rustet til og håndtere de fleste prosjekter på Østlandet!